วัดทางสาย บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77109 - Web wat Thailand